E-novice

Želite, da vas brezplačno preko e-pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe?

NA ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE BREZ ČAKALNE DOBE

Mladinsko zdravilišče RKS Debeli rtič je zaradi epidemije in vladnih ukrepov RS odprto za zdraviliško zdravljenje otrok. Zagotavljamo in skrbimo za upoštevanje vseh COVID ukrepov, skladno z epidemiološkimi razmerami.

Zdraviliško zdravljenje za otroke poteka celo leto in pripada otrokom za isto bolezen vsako leto

Indikacije za zdraviliško zdravljenje otrok so nespremenjene.

STARŠI, IZKORISTITE PRAVICO DO ZDRAVLJENJA V 4 KORAKIH

1. Prosite otrokovega izbranega zdravnika, da poda predlog za zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku za ZZZS, ki odobri ali pa zavrne zdraviliško zdravljenje;

2. V primeru da imenovani zdravnik ZZZS odobri zdraviliško zdravljenje, izda odločbo, s katero je določeno trajanje (14 ali 21 dni) in kraj zdravljenja;

3. Po pošti dobite vabilo o točnem datumu in uri sprejema - otrok ima možnost zdravljenja:

- v skupini s 24 urno prisotnostjo vzgojitelja

- v spremstvu staršev

4. Za isto kronično bolezen ali poškodbo, ob njenem klinično pomembnem (funkcionalnem) poslabšanju, ima otrok pravico uveljaviti zdraviliško zdravljenje vsako leto (49. člen pravil OZZ).

Kontakt: 05 909 7000 (recepcija Arija)

#Tamkjerrastejosanje

#zdraviliškozdravljenje

Nazaj