E-novice

Želite, da vas brezplačno preko e-pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe?

Natakar

Opis delovnih nalog:

- strežba hrane in pijače,

- aktivna prodaja gostinskih storitev,

- skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja,

- pravilno oz. pravočasno polaganje dnevnega iztržka,

- obvezna izstavitev računa gostu ob  prodaji storitev,

- odgovarja za osnovna sredstva, strežni inventar in embalažo,

- skrb za pravočasno in zadostno količino zalog pijač in artiklov

- skrb za upoštevanje načel sistema HACCP,

- skrbi za higieno pri delu z živili in osebno higieno,

- prevoz hrane.

 

Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev.

Za več informacij nas kontaktirate na:

erika.razman@mzl-rks.si

+386 (0) 5 909 7005

Vabljeni.

Fizioterapevt

Dela in naloge:

- izvaja fizioterapevtske storitve,

- izdeluje potrebna in zahtevana poročila,

- uporablja znanja, pridobljena z dodatnim izobraževanjem,

- nudenje zdravstvenega izobraževanja otrokom, spremljevalcem in vzgojiteljem,

- vodenje evidence fizioterapevtskih storitev.

Zaposlimo 1 osebo.

Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev

Za več informacij nas kontaktirate na:

erika.razman@mzl-rks.si

+386 (0) 5 909 7005

Vabljeni.

Sobar/sobarica

SOBAR/SOBARICA

Opis delovnih nalog:

- pometanje, sesanje, čiščenje pohištva, steklenih površin in drugih predmetov v zgradbi in okolici,

- opravljanje preprostih del pri oskrbi oseb, razkuževanju površin,

- odgovarja za pravilno uporabo čistil skladno z normativi,

- obvešča o delovanju vseh naprav na področju svojega dela,

- dostava perila.

Zaposlimo 2 ali več oseb.

Trajanje zaposlitve: dlje časa

Za več informacij nas kontaktirate na:

erika.razman@mzl-rks.si

+386 (0) 5 909 7005

Vabljeni.

 

Kuharski pomočniki

Mladinsko zdravilišče razpisuje prosta delovna mesta:

KUHARSKI POMOČNIK

Opis delovnih nalog:

- kuhanje hrane po navodilih vodje izmene oziroma glavnega kuharja

- sodeluje pri pripravi predlogov posameznih obrokov

- pomoč pri pripravljanju vseh vrst jedi, dietetičnih jedi ter vseh vrst slaščic,

- skrbi za upoštevanje načel sistema Haccp,

- skrbi za higieno pri delu z živili in osebno higieno,

- skrbi za kakovost dela in storitev,

- prevoz hrane,

- sortiranje in primerno shranjevanje organskih odpadkov,

- po potrebi pomoč natakarjem in kuharjem,

- skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja in priprav delovnih strojev,

- upoštevanje predpisov za delo z živili,

- pomivanje posode in inventarja ter čiščenje delovnih prostorov.

Zaposlimo 1 osebo.

Trajanje zaposlitve: dlje časa

Za več informacij nas kontaktirate na:

erika.razman@mzl-rks.si

+386 (0) 5 909 7005

Vabljeni.