E-novice

Želite, da vas brezplačno preko e-pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe?

Mladinsko zdravilišče razpisuje prosta delovna mesta:

KUHARSKI POMOČNIK

Opis delovnih nalog:

- kuhanje hrane po navodilih vodje izmene oziroma glavnega kuharja

- sodeluje pri pripravi predlogov posameznih obrokov

- pomoč pri pripravljanju vseh vrst jedi, dietetičnih jedi ter vseh vrst slaščic,

- skrbi za upoštevanje načel sistema Haccp,

- skrbi za higieno pri delu z živili in osebno higieno,

- skrbi za kakovost dela in storitev,

- prevoz hrane,

- sortiranje in primerno shranjevanje organskih odpadkov,

- po potrebi pomoč natakarjem in kuharjem,

- skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja in priprav delovnih strojev,

- upoštevanje predpisov za delo z živili,

- pomivanje posode in inventarja ter čiščenje delovnih prostorov.

Zaposlimo 1 osebo.

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 mesec z možnostjo podaljšanja.

Za več informacij nas kontaktirate na:

erika.razman@mzl-rks.si

+386 (0) 5 909 7005

Vabljeni.

SOBAR/SOBARICA

Opis delovnih nalog:

- pometanje, sesanje, čiščenje pohištva, steklenih površin in drugih predmetov v zgradbi in okolici,

- opravljanje preprostih del pri oskrbi oseb, razkuževanju površin,

- odgovarja za pravilno uporabo čistil skladno z normativi,

- obvešča o delovanju vseh naprav na področju svojega dela,

- dostava perila.

Zaposlimo 1 osebo.

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 mesec z možnostjo podaljšanja.

Za več informacij nas kontaktirate na:

erika.razman@mzl-rks.si

+386 (0) 5 909 7005

Vabljeni.

 

REŠEVALEC IZ VODE

Obvezno veljavna licenca za reševalca iz vode, tečaj za vaditelja plavanja (željeno)

Opis delovnih nalog:

- skrbi in zagotavlja izvajanje kopališkega reda,

- opravljala naloge reševanja iz vode v skladu z zakonodajo,

- dajanje informacij kopalcem

- čiščenje in pospravljanje bazenske hale in vseh prostorov kopališča, vključno z zunanjimi bazeni

- jemanje vzorcev in opravljanje analiz v vseh bazenih

- vodenje knjige poškodb, analiz bazenske vode, dnevnega poročila o opravljenem delu

- vzdrževanje čistilnih strojev in podvodnih sesalnikov v sodelovanju z vodjo vzdrževanja,

- generalno čiščenje bazenov in vzdrževanje kopaliških objektov,

- kontrola vhoda in kopalnih kart ter za savno

- kontrola obratovanja savne,

- kontrola, pomoč in reševanje v garderobnih delih,

- pomoč gostom pri vstopu in izstopu,

- izvaja tečaje učenja plavanja.

Zaposlimo 1 osebo.

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 mesec z možnostjo podaljšanja.

Za več informacij nas kontaktirate na:

erika.razman@mzl-rks.si

+386 (0) 5 909 7005

Vabljeni.