E-novice

Želite, da vas brezplačno preko e-pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe?

Učilnica v naravi za šole in vrtce

Šola v naravi v Zdravilišču RKS Debeli Rtič je namenjena otrokom v vrtcih in osnovnih šolah z namenom nadgradnje in spodbujanja gibanja, učenja v različnih avtentičnih okoljih, sodelovanja ter povezovanja. Šola v naravi omogoča nadgradnjo obveznega in razširjenega programa dela osnovne šole ter uresničuje določene cilje kurikuluma.

Šola v naravi zagotavlja otrokom:

- Osebnostno rast in razvoj;

- Spodbudno in ustvarjalno ter spodbudno učno okolje;

- Navajanje na sobivanje;

- Gibanje, gibalna učinkovitost in zdrav življenjski slog;

- Navajanje na kulturo prehranjevanja;

- Navajanje na zdravo in raznovrstno prehrano;

- Razvijanje samostojnosti;

- Skrb za varnost in gibanje;

- Razvijanje kulture obnašanja in sobivanje;

- Razvijanje samostojnosti;

- Sodelovanje in povezovanje, razvoj kritičnega mišljenja.

Šola v naravi je razdeljena na več tematskih področij.

Za več informacij glede nas kontaktirajte na:

- rezervacije 05 909 7226 in 05 909 7211 (prodajna služba)

- dejavnosti s pedagoško vsebino 05 669 2217.